Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2020/2021

Vážený včelári ZO SZV Partizánske

Vzhľadom k tomu, že je potrebné podať žiadosť za ZO SZV Partizánske o poskytnutie pomoci za rok 2020-2021 v prílohe prikladáme obežník SZV a žiadame našich členov, aby požiadavky na dotácie preložili do 25.5.2020 predsedovi ZO.

 

Obežník SZV 13-2020 ziadost_o_poskytnutie_pomoci na rok 2020-2021 (1)