Oznámenie o vyplatení pomoci 2019/2020

Dobrý deň,

na základe rozhodnutia o vyplatení pomoci PPA pod č. 138154/2020 Vám bola vyplatená podpora pre podporný rok 2019/2020 v zmysle nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z.

Dňa 23.10.2020 Vám boli na číslo účtu (uvedené na predloženom doklade o vedení bankového účtu) odoslané schválené finančné čiastky podľa rozhodnutia PPA (viď. príloha e-mailu).

Celé rozhodnutie si môžete pozrieť tu rozhodnutie o vyplatení pomoci PPA pre podporný rok 2019/2020

Úhrada bola vykonaná z transparentného účtu Slovenského zväzu včelárov, ktorú si môžete pozrieť tu https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2301665291

Všetky informácie nájdete aj na vcelari.sk84. ZO Partizánske