Pripomenutie termínu! Predkladanie žiadosti o preplatenie do 20.4.2021 (za obdobie od 1.1.2021 – 31.3.2021)

Pripomíname Vám termín odovzdania dokladov za včelárske podopatrenia realizované od 1.1.2021 do 31.3.2021, ktoré musia byť odovzdané do 20.4.2021 v zmysle Obežníka SZV č. 21/2020 Usmernenie k podpornému roku 2020/2021.

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia fyzicky / poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Upozorňujeme Vás, že od 1.8.2020 sú vydané nové tlačivá PPA, ktoré nájdete na stránke https://vcelari.sk/2020/08/nova-prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-2020-2021/

Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci.

Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

  1. a)používali iba aktuálne prílohy platné od 1.8.2020!!!
  2. b) skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)
  3. c) skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh
  4. d) priebežne zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (v súčasnosti 2020/2021)
  5. e) nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti)
  6. f) doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete vpríručke pre žiadateľapod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad od pošty alebo kuriéra, ak platíte cez IB je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby). Pri kúpe tovaru cez e-schop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení. V prípade ak neviete stiahnuť svoj výpis z účtu cez IB obráťte sa na svoju banku, ktorá Vám s tým ochotne pomôže.

Upozornenie:

Včelárske podopatrenia realizované od 1.8.2020 do 31.12.2020, už nie je možné dať preplatiť!