Usmernenie k objednávaniu včelárskych časopisov na rok 2021

Zasielame Vám Obežník SZV č.26/2020 k Usmernenie k objednávaniu včelárskych časopisov na rok 2021, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke:

https://vcelari.sk/2020/10/obeznik-c-26-2020-usmernenie-k-objednavaniu-casopisu-vcelar-a-vcelarskych-casopisov-na-rok-2021/

Celé znenie obežníka s prílohami nájdete aj tu:

Obežník SZV č. 26/2020 – Usmernenie k objednávaniu časopisu Včelár a včelárskych časopisov na rok 2021

Usmernenie k objednávaniu kalendárov, zápisníkov a publikácií

Zasielame Vám Obežník SZV č.25/2020 Usmernenie k objednávaniu kalendárov, zápisníkov a publikácií, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke https://vcelari.sk/2020/10/obeznik-szv-c-25_2020-usmernenie-k-objednavaniu-kalendara-zapisnika-a-publikacii/

Cenník:

Včelársky kalendár 2021 – 2,00€

Včelársky zápisník 2021  – 0,50€

Celé znenie obežníka nájdete aj tu:

Obežník SZV č. 25/2020 – Usmernenie k objednávaniu kalendára, zápisníka a publikácií

Obežník SZV č.28/2020 Usmernenie k povereniam a školeniu AÚVL v súvislosti s COVID 19

Štátna veterinárna správa SR z dôvodu opatrení hlavného hygienika SR vydaných v súvislosti s ochorením COVID-19 a z dôvodu nesúhlasu ŠVPS SR s konaním školení dištančnou formou prostredníctvom internetu sa ďalšie vzdelávanie asistentov úradného veterinárneho lekára dočasne pozastavuje.

AÚVL, ktorým skončila platnosť poverenia po 3 rokoch, RVPS predĺži poverenie o 1 rok.

AÚVL, ktorým skončila aj predĺžená platnosť poverenia po 4 rokoch, RVPS predĺži poverenie o 1 rok.

Do doby stabilizácie situácie vo výskyte ochorenia COVID 19 a zrušenia vydaných opatrení a následnej možnosti opätovne vykonávať’ školenia sa ruší požiadavka, aby AÚVL, ktorí už boli resp. budú poverení, absolvovali školenie každé 3 roky tak, aby sa zúčastnili školenia najneskôr v tom roku, kedy končí trojročná doba od predchádzajúceho školenia.

Slovenský zväz včelár bude informovať svojich členov o opätovnom spustení kurzov pre AÚVL začiatočník a AÚVL preškolenie.

Celé znenie usmernenia vydaného ŠVPS je súčasťou prílohy č. 1.

S úctou k Vám,

Ing. Milan Rusnák
predseda SZV

Príloha:

1. ŠVPS – Vydávanie poverenia a ďalšie vzdelávanie asistentov úradného veterinárneho lekára v súvislosti s nariadenými opatreniami hlavného hygienika Slovenskej republiky v kontexte súčasnej situácie pokiaľ ide o ochorenie COVID 19 – doplnok č.1

Zákaz vychádzania a starostlivosť o hospodárske zvieratá

Od soboty 24.októbra do nedele 1.novembra 2020 bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania.

https://www.teraz.sk/slovensko/lockdown-testovanie-krizovy-stab-clanok.html

Výnimku má aj starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá

Potvrdenie že sa idete starať o svoje hospodárske zvieratá získate cez Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat cehz.sk

Postup pri vyhľadávaní fariem zvierat (včelára) nájdete tu:

https://www.cehz.sk/bees/VcelyFarmaWeb.action

Treba vyplniť Kód farmy alebo Registračné číslo včiel, a Dátum narodenia alebo Rodné číslo (podľa predlohy)

a stlačiť Vyhľadať.

Ak Vám nájde záznam, kliknete naň a dajte si zobraziť detaily.

Detaily Vašej farmy si vytlačte a majte ich pri sebe, keď pôjdete ku včelám.

Týmto tlačivom sa môžete preukázať, že sa idete starať o vlastné hospodárske zvieratá a potom by ste mali mat výnimku.

Pri tej príležitosti si prosím skontrolujte v CEHZ aj vaše údaje a organizovanosť. Upozorňujeme, že CEHZ zatiaľ spracovala polovicu Ročných hlásení chovateľa včiel.

Ak nie ste správne zaradený v ZO SZV ………., obráťte sa prosím na CEHZ aby vykonali kontrolu.

Pre zmeny v CEHZ používajte tlačivo Hlásenie zmien

 

Celé znenie nájdete aj na stráne www.vcelari.sk  – Zákaz vychádzania a starostlivosť o hospodárske zvieratá

Dymak 2021

Pekný deň a srdečný pozdrav z Piešťan.

Ako priateľ včelár a zároveň šéfredaktor a vydavateľ časopisu Dymák,
si Vás dovoľujem osloviť s prosbou o sprostredkovanie informácie o
existencii časopisu Dymák Vašim členom, priateľom vo Vašej základnej
organizácii.

Časopis Dymák je tu pre všetkých včelárov, bez ohľadu na to v akej
organizácii sú, či nie sú organizovaní. Píšeme o včelách. Mnohí to
viete, ste naši čitatelia či predplatitelia alebo aj prispievatelia.

Mnohí však o našej snahe robiť dobrý časopis stále nevedia, prípadne
sa s časopisom ešte nestretli. V prílohe Vám posielam naše augustové
číslo časopisu, aby ste si vedeli spraviť vlastnú predstavu a tiež ho
mohli posunúť Vašim členom, priateľom, včelárom.

Možnosť objednať časopis ma každý na adrese: casopis@dymak.online

Cena ročného predplatného v elektronickej forme je pre rok 2021
……….24 eur.
Cena ročného predplatného pre rok 2021 v papierovej forme je
………….30 eur.
Pri kombinácii papierové + elektronické predplatné je cena pre rok
2021 ….. 34 eur.

Prvých 2000 predplatiteľov časopisu dostane od nás darček v podobe
stolového kalendára pre rok 2021 s fotografiami zo súťaže Bee Press
Photo a radami ako prežiť rok pri včelách a so včelami s úsmevom a v
pohode.

Prosím poslite tuto informáciu Vašim členom /na ktorých mate e-mail/ –
aby sa dozvedeli o tejto moznosti objednania predplatneho nového,
zaujímavého včelárskeho časopisu Dymák.

Dakujem.

S pozdravom

Michal Petruška
časopis Dymák

Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2020/2021

Vážený včelári ZO SZV Partizánske

Vzhľadom k tomu, že je potrebné podať žiadosť za ZO SZV Partizánske o poskytnutie pomoci za rok 2020-2021 v prílohe prikladáme obežník SZV a žiadame našich členov, aby požiadavky na dotácie preložili do 25.5.2020 predsedovi ZO.

 

Obežník SZV 13-2020 ziadost_o_poskytnutie_pomoci na rok 2020-2021 (1)

Žiadosť o pomoc.

Jeden náš člen prišiel o všetky včelstvá a preto ma záujem o kúpu odložencov / zmetencov   2/3 Lanstroth mieri 448×159. Ak by niekto chcel predať jeho kontakt je  –  jozefkopal40@gmail.com

Ďakujeme.

Poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Vážení včelári.

Nakoľko sa blíži termín podávania žiadosti na dotácie pre sektor včelárstva v prílohe Vám predkladáme právne normy a príručky , ktoré riešia túto problematiku.

Prirucka-pre-ziadatela-pre-podporny-rok-2019_2020_

Usmernenie k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337_2019

Obežník SZV č.2_2020 – Usmernenie k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k NV 377_2019

Nariadenie vlády 337_2019

Ako používať register CEHZ

Vážený kolegovia včelári. Nakoľko máme stále problém s evidenciou v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat predkladáme Vám postup ako sa do tejto evidencie viete dostať a skontrolovať si svoje údaje v ňom.

Záznam o vlastných stanovištiach včelstiev, organizovanosti, pridelených   AÚVL a iné údaje si môže každý chovateľ preveriť v CEHZ následujúcim postupom:

Na stránke www.cehz.sk   kliknite na “ vstúpiť“- následne vľavo otvorte           “ základné zostavy-farma“- a rozkliknite“ farma včiel“- tu zadajte registračné číslo včiel/ to je vaše pôvodne CRV číslo/ a svoj dátum narodenia/ musí byť v tvare DD.MM.RRRR/ a kliknite na “ vyhľadať“- malo by sa objaviť“ jeden záznam nájdený“- a po kliknutí na ikonu dokumentu s lupou/detail/sa rozbalí Váš záznam.

Zároveň Vám dávame do pozornosti Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 285/2017 Z.z. ktorá pojednáva o identifikácii a registrácii včelstiev. Dôležité je hlásenie zmien, ktoré je povinný včelár v stanovenom termíne  zasielať na CEHZ.