Ako používať register CEHZ

Vážený kolegovia včelári. Nakoľko máme stále problém s evidenciou v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat predkladáme Vám postup ako sa do tejto evidencie viete dostať a skontrolovať si svoje údaje v ňom.

Záznam o vlastných stanovištiach včelstiev, organizovanosti, pridelených   AÚVL a iné údaje si môže každý chovateľ preveriť v CEHZ následujúcim postupom:

Na stránke www.cehz.sk   kliknite na “ vstúpiť“- následne vľavo otvorte           “ základné zostavy-farma“- a rozkliknite“ farma včiel“- tu zadajte registračné číslo včiel/ to je vaše pôvodne CRV číslo/ a svoj dátum narodenia/ musí byť v tvare DD.MM.RRRR/ a kliknite na “ vyhľadať“- malo by sa objaviť“ jeden záznam nájdený“- a po kliknutí na ikonu dokumentu s lupou/detail/sa rozbalí Váš záznam.

Zároveň Vám dávame do pozornosti Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 285/2017 Z.z. ktorá pojednáva o identifikácii a registrácii včelstiev. Dôležité je hlásenie zmien, ktoré je povinný včelár v stanovenom termíne  zasielať na CEHZ.