Poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Vážení včelári.

Nakoľko sa blíži termín podávania žiadosti na dotácie pre sektor včelárstva v prílohe Vám predkladáme právne normy a príručky , ktoré riešia túto problematiku.

Prirucka-pre-ziadatela-pre-podporny-rok-2019_2020_

Usmernenie k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337_2019

Obežník SZV č.2_2020 – Usmernenie k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k NV 377_2019

Nariadenie vlády 337_2019